(0) - 0,00

FAQ

1. Jaki rozstaw krokwi?

70 cm dla płyt o grubości 10 mm
105 cm dla płyt o grubości 16 mm

2. Kiedy stosuje się profile aluminiowe dolne?

Kiedy krokiew jest węższa, niż 6 cm.

3. Gdzie taśma pełna, a gdzie paroprzepuszczalna?

Taśma pełna przy budynku, a taśma paroprzepuszczalna na dole zadaszenia.

4. Czy uszczelka sd-12 jest konieczna?

Zastosowanie tej uszczelki niweluje nieprzyjemne odgłosy pochodzące z rozszerzania się płyty podczas silnego nasłonecznienia.

5. W jaki sposób jest montowany profil F na płycie?

Profil jest wciskany na płytę po uprzednim oklejeniu jej odpowiednią taśmą.

6. Jaki powinien być odstęp pomiędzy płytami?

Na krokwi łączącej pozostawiamy odstęp pomiędzy płytami minimum 12mm.

7. Jaka powinna być minimalna szerokość krokwi?

6 cm

8. Co zrobić aby płyty z poliwęglanu komorowego nie robiły się zielone?

Podczas montażu płyt należy poobklejać taśmą pełną i paroprzepuszczalną.

9. Jakie są potrzebne akcesoria do montażu poliwęglanu litego?

Uszczelka sd-12, profil łączący górny, uszczelka s-229.

10. Czy posiadają państwo w swojej ofercie również elementy do zbudowania konstrukcji zadaszenia?

Nie, tylko akcesoria potrzebne do montażu płyt na istniejącej już konstrukcji.